Frivillighetssentralen inviterar

Publisert av: Johnny Helgesen
7/3/2019 10:52

Basar i Tysnes Omsorgssenter.

Lett servering og underhaldning. Loddsal 5 kr. berre på
bok. Ta gjerne med gevinstar. Loddbok er lagt ut på Omsorgssenteret og i
Frivilligsentralen på rådhuset.

Velkomen til alle.