Foto: Lise Marie Spjeld

Feiring i Våge

Publisert av: Hilde Marie Sæverud-Mehammer
17/5/2018 23:16
Foto: Lise Marie Spjeld

 

Foto: Lise Marie Spjeld

 

Foto: Lise Marie Spjeld

 

Foto: Lise Marie Spjeld

 

Foto: Lise Marie Spjeld

 

Foto: Lise Marie Spjeld

 

Foto: Lise Marie Spjeld

 

Foto: Lise Marie Spjeld

 

Foto: Lise Marie Spjeld

 

Jonas kosar seg i sola. Foto: Ann Helen Hordnes

 

Flott gjeng frå barnekoret ved Uggdal skule. Foto: Vegard Aslaksen

 

Foto: Wenche Fagerbakk

 

Foto: Wenche Fagerbakk

 

Dagens talar var Ida Heggland talar. Foto: Wenche Fagerbakk

 

 

Foto: Vegard Aslaksen