Den internasjonale kvinnedagen

Publisert av: Johnny Helgesen
8/3/2019 04:42

8. mars er den internasjonale kvinnedagen og markeres over hele verden hvert år. I Norge er det varslet historisk store markeringer i anledning angrepene på kvinners rett til selvbestemt abort.

Den internasjonale kvinnedagen markeres hvert år den 8. mars. Dagen ble innstiftet i København i 1910 på Den annen internasjonales sosialistiske kvinnekongress. I utgangspunktet skulle dagen fungere som en aksjonsdag for kvinnestemmeretten.

I 1975 bestemte FN at 8. mars skulle bli den internasjonale kvinnedagen. Men både før og etter 1975 har kvinner og menn kjempet for at kvinner i alle land skal få det bedre.