Dagens bilete: morild

Publisert av: Martha Nygård Lande
3/7/2024 09:54

Desse flotte bileta vart teken i Uggdal, av Michaela Naunheim, natt til i dag, 3. juli.

Morild er det fenomenet at sjøen lyser i mørke når det er bevegelse i vatnet . Morild skuldasts primært algar som har bioluminescens når dei blir forstyrra.

Bioluminescens er utstråling av synleg lys frå levande organismar og kjem av biokjemiske og biofysiske prosessar inne i organismen (snl.no)


Morild blir sterkast synleg ved omrøring i sjøen, og skuldast ulike typar algar.