Illustrasjon: AMC

Bilistane må betale meir

Publisert av: May Britt Meland
15/4/2020 13:11

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik seier i dag til nrk.no at bompengenivået på Hordfast vert høgt.

I Statens Vegvesen sitt nye forslag til prioritering av nye vegprosjekt i neste NTP-versjon, for åra 2022-2033, er det anslått at bilistane skal betale ein større andel. Bompengeandelen på det ferjefrie prosjektet er auka til 17,4 milliardar kroner, noko som er meir enn 47% av kostnaden.

Les heile saka på nrk.no