Foto: Kjell Hagen

Dagens bilde

Publisert av: May Britt Meland
15/2/2018 19:31
Ubåt i Nuen.

Kjell Hagen fekk teke dette flotte biletet av ubåten i Nuen i dag.

Det foregår no ei større internasjonal militærøving i Bjørnafjorden med stor aktivitet av militære fartøy.

«Dynamic Guard» heiter Nato-øvinga som marinen deltek i. Deltakarane i øvinga kjem frå Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen, Nederland, Canada og Spania.

– I desse vekene blir det årlege ubåtsjefkurset (TG18-1) gjennomført, med spesiell fokus på overflate- og undervannskrigføring i utfordrande kyst- og innanskjærsforhold, heiter det i ei melding frå marinen.