Barnehageheltar

Publisert av: May Britt Meland
12/3/2021 21:09

I dag er det 1 år sidan me stengte barnehagen.

Personalet i barnehagane har stått på og gjort ein fantastisk innsats for å ta vare på barna i året som er gått. Det fortener dei stor ros for.

 

I dag har me markert dette med blom til alle i personalet, og noko godt til kaffien i pausen.

TUSEN TAKK FOR VARME OG OMSORG SOM ALLE BARNEHAGETILSETTE HAR VIST BARNA OG KVARNADRE I DENNE TIDA.

Vågsmarka barnehage