Skoie Gårdsbarnehage er ein av dei 275 barnehagane som foreldra er mest fornøgd med. (Foto: Alexander Kjønsø Karlsen)

Barnehagane på Tysnes scorar høgt i ny undersøking

Publisert av: Martha Nygård Lande
26/2/2020 08:15

Denne Foreldreundersøkinga er ei årleg nasjonal undersøking for barnehagar i heile landet. Dette vart starta av regjeringa i 2016, som ein del av arbeidet med å styrka kvaliteten på barnehagane. Tema som vert tatt opp er borna sin trivsel og utvikling, informasjon, ute- og innemiljø, bemanning og forholdet mellom born og vaksne.

I denne siste undersøkinga er det 275 barnehager som vert rangert heilt i toppsjiktet. Av dei er det 71 barnehager som får toppkarakteren 5 blank, mot 77 barnehagar i fjor.
Blant dei 275 barnehagene som foreldra er mest fornøgd med, er 60 kommunale og 214 private – og ein er eigd av Sykehuset Telemark.

 

Fakta om foreldreundersøkinga

  • Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre foreldreundersøkelsen.
  • Undersøkelsesperiode er 1.november til 20. desember.
  • 3067 av 5152 ordinære barnehager har deltatt. Av disse er 1640 private og 1427 kommunale.
  • 173 794 foreldre har mottatt undersøkelsen. Dette representerer 64 prosent av barn som går i barnehage.
  • 124 945 av foreldrene, 72 prosent, av de inviterte foreldre har svart.
  • Barnehager fra 262 kommuner har deltatt.

Kilde: Udir

Her er resultata frå dei fire barnehagane på Tysnes:

 

Saka er henta frå barnehage.no