Årsmøte

Publisert av: May Britt Meland
17/4/2018 10:43

Det vert halde årsmøte i Onarheim vassverk SA

Laurdag 21.april. 2018 kl. 16.00 på Onarheim skule

 

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Val av møteleiar, referent og 2 medlemmer til å skriva under møteboka

Sak 3: Årsmelding

Sak 4: Revidert rekneskap

Sak 5: Val

Sak 6: Fastsetting av vassavgift

–  Forslag frå styret om auke frå 2750,- til 3200,-

Sak 7: Fastsetje godtgjersle til styret

Sak 8: Innkomne forslag

 

Ein finn rekneskap og årsmelding på : onar.no

 

Vel møtt!