Allsidig vinnar

Publisert av: May Britt Meland
26/11/2020 12:45

Årets vinnar av Frivilligprisen 2020 er Reksteren Idrettslag (RIL)! GRATULERER!

Det kom inn 10 nominasjonar til kandidatar, og etter ei grundig vurdering kom styret i Tysnes Frivilligsentral fram til at i 2020 vert Frivilligprisen tildelt Reksteren Idrettslag.

I nominasjonen vert RIL omskriven som meir enn et idrettslag, forutan idrettsaktiviteter som friidrett, ballspill, turaktiviteter og anna trening driver laget sosiale aktiviteter i og ved lagets idretts – og kulturhus som er ein av bygdas samlingsstadar.

For å skaffe midlar til drift- og vedlikehald er det stor dugnadsinnsats med basar, før juls tilstellingar og andre arrangement. Det er også mange medlemmer som stiller på dugnad for å holde hus og eigedom i god stand.

I tillegg holdes der  seniorsamling en dag i månaden med smakfull middag og en god drøs over kaffe koppen. Utflytta «Rekstringer», fritidsbuare, og ikkje minst omsorgspersoner setter stor pris på tiltaka.

Lagets aktive medlemmer «kjøkkengjengen» lager all mat frå grunnen av, av høg kvalitet, og serverer den med smil og glede.

RIL var også laget som starta opp «Tysnesleikane», og som i år kunne feira 30 års jubileum – denne gangen også med RIL som arrangør, her stilte mange medlemmer villig opp på dugnad.

I samarbeid med Reksteren Øylag og småbarnsforeldre på øya, vil Reksteren idrettslag nå ruste opp  uteområdet som elevane ved Reksteren skule før hadde til leikeplass, og gjera denne til ein plass for «Leik, trim og glede». Me ønsker nå å ta området i bruk som enda ein sosial samlingsplass og ein plass  tilrettelagt for fysisk aktivitet spesielt med tanke på dei yngste. RIL ‘s og Øy lagets medlemmer vil utføre det meste av dette arbeidet på dugnad. «Reksteren Leik & Trim» skal være ferdig til bruk til våren 2021.
For 2020 har det vært ukentlege trimturer for de sprekaste og senior turar for de godt vaksne.  I tillegg blir det Idrettsdag, familie dagar med natursti, padling og sosialt samvær. RIL har også vært pådrivar og utøvande i få tilrettelagt og merke ei rekke  turløyper i nærområdet som er til nytte for innbyggara og tilreisande.

RIL’s har  «klippekort-turer» på desse løypene der deltakarane skal innom 6-8 turmål i løpet av sesongen. Svært mange benytter  seg av dette tilbudet og skriver seg inn i besøkspostene med hyggelige hilsner og opplevelser på turstiene.

I tillegg arbeider laget for å ta vare på og verne om naturen og  deltar eller arrangerer strandryddeaksjonar og liknande.

Med Reksteren Idrettslag’s engasjement for lokalmiljøet over mange tiår for  å  fremme  samhald, trivsel og god folkehelse vil etter mi meining Reksteren Idrettslag vera ein verdig kandidat til årets «Lokal Frivilligpris».