Foredrag på Tysnes folkebibliotek, 4. februar

Vereranbåtar på vestlandet

Publisert av: May Britt Meland
2/1/2019 17:38

Mandag 4. februar får Tysnes folkebibliotek besøk av forfattaren og fotografen Harald Sætre. Sætre er aktuell med boka “61 veteranbåtar på Vestlandet“. I foredraget “Dei kom tilbake – Veteranbåtar og fjordabåtar i Hordaland” vil du få høre om dei gamle bilferjene og fjordabåtane som har vore så viktig for samferdsla på Vestlandet og om arbeidet med å bevare desse veteranskipa.

Mats Løve Gjersvik ved Tysnes folkebibliotek fortel at foredraget startar kl 18.00, og tek ca 45 minutt.

Det er gratis inngong.
Sal av kaffi og noko å bita i.