Foto: Timeanddate.no

Vårjevndøgn

Publisert av: Dagfinn Sandvik
20/3/2019 14:10

Kva er Vårjevndøgn? Her er ein liten forklaring på dette fenomenet.

Omvendt i sør

På den sørlige halvkule er årstidene og jevndøgn på omvendt tidspunkt, slik at vårjevndøgn er i september og høstjevndøgn i mars.

Like lange – men ikkje lengst nord

På engelsk heiter jevndøgn “equinox”, som betyr “lik natt” på latin. Grunnen er at på jevndøgn er dag og natt blitt oppfatta som akkurat like lange – altså 12 timer dag og 12 timer natt.

Men det er ikkje heilt riktig. Dagen er nemleg litt lengre på dei delane av jordkloden som er lengst borte fra ekvator, fordi soloppgang og solnedgang går litt saktare i desse områda enn i områda nær ekvator. Dagen i Kirkenes er for eksempel fleire minutter lengre enn dagen i Oslo på vårjevndøgn

Soloppgang tar tid

Det er fleire grunner til at dagen er lengre jo nærmere polane ein er: Den eine er at soloppgang er definert som det øyeblikket solas øvre kant blir synlig over horisonten. På samme måte betyr solnedgang det øyeblikk solas øvre kant forsvinn under horisonten. Den tida det tar for resten av solskiva å stå opp eller gå ned, kan være opptil fleire minutt, og desse minutta må leggast til dagens lengde.

Refraksjon, lyset bøyes

Den andre grunnen er såkalt refraksjon*, det at sollyset vert bøyd når det treffer atmosfæren, som fører til at sola blir synlig over horisonten fleire minutter før den faktisk er over horisonten.

 

Info: Timeanddate.no