Stolt vinnar i 2022

Frivilligprisen 2023

Publisert av: Martha Nygård Lande
13/11/2023 16:15

Fristen for å nominere tysnesingar til Frivilligprisen går ut fredag 17. november.

Om nokon er nominert tidlegare og ikkje nådd fram, kan dei renominerast i år.

Einaste kravet er at dei berre kan vinne prisen ein gong.


Tidlegare vinnarar:
2004: Bergitte Sletteskog
2005: Gunnar Hansen
2006: Ikkje kjent!
2007: Erna Drange
2008: Vidar Kaldefoss
2009: Åse Høviskeland
2010: Lars Petter Epland
2011: Ikkje kjent
2012: Bjørg og Gudmund Frugård
2013: Helge Hauge
2014: Grete Barmen
2015: Solveig og Hans Skaten
2016: Kirsten Nesse
2017: Jannike og Øystein Dalland
2018: Freddy Jensen
2019: Eli Kari Johnsen
2020: Reksteren Idrettslag
2021: Tore Økland
2022: Stein Aanesen

Prisen skal gjevast til ein FRIVILLIG iniativrik person, lokal foreining eller gruppe, som med sine idéar og pågangsmot har betra trivsel og livskvalitet for andre, og i tillegg medverka til eit meir ope, aktivt og trygt samfunn.

Forslag må sendast skriftleg med grunngjeving til:
Tysnes Frivilligsentral
Rådhuset, Uggdalsvegen 301,
5685 Uggdal eller på epost:
per.verner.aase@tysnes.kommune.no
innan 17. november.

Jury er styret i Frivilligsentralen og prisen vert delt ut på ei høgtideleg markering på Mandelhuset 7. desember.