Ull levering til Nortura

Publisert av: Johnny Helgesen
30/4/2019 09:50

Tysnes sau og geit minner om ull levering til Nortura

Innan torsdag klokken 12.00, i garasjen til Oddvar Lunde, på Malkenes!