Tysnes kyrkje tilbyr drop-in-dåp

Publisert av: May Britt Meland
14/10/2022 09:30

Velkomen til  DROP-IN-DÅP  I TYSNES KYRKJE –   Dåp uten stress

DROP-IN-DÅP i Tysnes kyrkje vert mulig 21. oktober 2022 klokka 15.30 – 17.30

– Dåp foregår vanligvis i ei gudsteneste, og høyrer til når kyrkjelyden er samla. Ved Drop-in-dåpen er det berre sjølve dåpshandlina som skjer, like fullverdig og høgtideleg. Meininga er å gjere dåpen så enkel og tilgjengelig som mogleg. Mange forbinder barnedåp med press om stort selskap og mye stress. Det treng ikkje å være slik. På drop-in-dåp er det ingen kleskoder eller forventning om selskap.

I kyrkja vil det være betjening til stades, i tillegg til presten som foretar selve dåpshandlingen. Den som vil bli døypt må ikkje tidligare være døypt, og ikkje være medlem i et anna trussamfunn og barn under 15 år må ha godkjenning frå begge foreldre eller verge.

Slik foregår drop in dåp
En drop-in-dåp kjennetegnes av at ingen forberedelser er nødvendig. Man bare møter opp i kirken, undertegner et skjema, har en samtale med presten og blir døpt. Man kan komme alene eller i følge med andre. Kyrkja stiller med faddere om nødvendig. Du må også ha med seg gyldig legitimasjon.

Vi vil og lage ei enkel servering i Kyrkjestova (tidelegare Tysnes bedehus) for dei som måtte ha lyst til å markere dagen.