Bilde frå tysnes.kommune.no

Tysnes kulturskule

Publisert av: Hilde Marie Sæverud-Mehammer
17/5/2018 07:58

Kulturskulen har no søknadsfrist for aktivitetane for neste skuleår.

Søknadsfrist: 1. juni

Dette gjeld nye og gamle elevar

Fagtilbod i Kulturskulen 2018-19

Einskildundervisning:

  •  piano,
  •  gitar, bassgitar,
  •  slagverk
  •  messing (kornett, trompet, althorn, baryton, eufonium, trombone og tuba)
  •  song

Gruppeundervisning:

  • messing  (kornett,althorn,baryton,eufonium,trombone,tuba)
  • aspirantundervisning (kornettgruppe)
  • dans

Danseundervisning er i grupper

  • barnedans for dei yngste frå 4 år
  • jazz/musikaldans 7-16 år

Prisar:

Einskildundervisning:
Pris: 1355 kr. pr halvår + materiell

Gruppeundervisning:
Pris: 1085 kr. pr. halvår + materiell/instrumentleige

Sal av timar:
Kulturskulen sel instruktør/dirigent-tenester til kor og korps. 8652,- kr i halvåret

Søknadsskjema og meir informasjon finn du her på Tysnes Kommune sine heimesider