Tar i bruk SMS for å varsle abonnentane

Publisert av: Vegard Aslaksen
16/8/2019 07:53

Uggdal Vasslag SA tar i bruk SMS for å varsle abonnentane ved driftsforstyrrelser og andre meldinger.
Ved hjelp av SMS varsling frå systemet Link Engage sørger Uggdal Vasslag for at du får varsel
via SMS ved planlagt og uplanlagte hendinger. Det kan være vedlikehald av leidningsnettet,
lekkasjer, stenging av vatn eller ved anbefalt kokevarsel.

Også i andre situasjonar kan det verta aktuelt å bruke SMS for å nå ut til abonnentane med viktig informasjon.
Varslinga skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle abonnenter som har registrert seg.

For å registrere seg må ein sende kodeord VARSEL til nummer 26199.