Foto: einp.ru

Skuddårsdagen

Publisert av: Martha Nygård Lande
29/2/2020 09:07

Skuddår er år som inneheld 366 døgn. Eit normalår har 365 døgn.

Jorda bruker i gjennomsnitt 365,24220 døgn på ein runde rundt sola. Dette vert kalla eit solår, eller eit tropisk år. Eit kalenderår må av praktiske grunnar ha eit heilt antall dagar.
For at solåret skal passe med kalenderåret, gir ein normalåret 365 dager, men skyter inn ein ekstra dag, skuddag, kvart fjerde år (unntatt i sekularår som ikkje er delelige med 400). Gjennomsnittslengda av solår og kalenderår blir då mykje nær likt.

Henta frå snl.no