Illustrasjonsbilete

Spennande jobbtilbod

Publisert av: May Britt Meland
11/10/2021 14:32

Ungdommar inn i Uggdal SFO

Tysnes frivilligsentral,Tysnes idrettslag og SFO Uggdal ønskjer ungdomskuleelevar inn i SFO for å auka tilbodet til barna med meir aktivitet frå veke 42.

No kan elevar på Tysnes ungdomsskule søkje løna arbeid, betalt av Tysnes idrettslag med søknadsfrist 15.10.21.

Jobb etter skuletid for deg som går på Tysnes ungdomsskule
• Likar du å vera med barn?
• Har du lyst å læra bort noko du kan?

Tysnes frivilligsentral og Tysnes idrettslag ønskjer å hyra inn deg som går på ungdomsskulen til vera med i SFO-tida,
tysdag og torsdag kl. 14-16 frå 19. oktober til 21. desember 2021.

Vi ser etter deg som;
– har interesse for og evne til å ha det kjekt med barna.
– vil laga og gjennomføre lærerike aktivitetar
– kan sette grenser, samtidig som du viser varme og omsorg

Send inn søknad til ; trine.lise.aasen@tysnes.kommune.no
Ved spørsmål ring/SMS 9022 9099 mellom kl. 0800-1600.

Søknadsfrist: 15.10.21