Søndagsskulen startar opp igjen

Publisert av: May Britt Meland
17/9/2020 20:42

No blir det søndagsskule igjen…med koronareglar!!

Me startar opp laurdag 19. september, og møtest i Tysnes bedehus kl. 11.00 – 12.15.

Opplegget blir som før med familiesøndagsskule for dei yngste i storesalen og eigen klubb for dei eldste.
Bibelforteljing
Song
Leik
Teikning
Saft/frukt

Alle er velkomne

Helsing Reidun og Anne Merete

OBS!
Datoar for komande søndagsskular i Tysnes bedehus finn du på kalenderen, alle kl 11.00 – 12.15

28. november vert det skumringstur!