wikipedia.no

Sommartid

Publisert av: Martha Nygård Lande
28/3/2020 10:15

I natt, natt til søndag 29/3, er det igjen tid for å skru klokka ein time fram.

Sommartid er ein vedtatt forskyving av klokketida i forhold til normaltida, vanligvis gjennomført i sommarhalvåret, for å oppnå arbeidsmessig og helsemessig betre utnytting av døgnet sine lyse timar.

Du kan lesa meir om sommartida på Store Norske Leksikon her: snl.no