Seniortreff

Publisert av: Martha Nygård Lande
22/9/2022 08:32

Det vert skipa til seniortreff – eldredag i fem bygder fredag 30. september.

  • Synnøve Bakke : Tysnes gjev meirsmak er eit felles omdømeprosjekt som skal synleggjera det unike Tysnes har å by på av tenester, opplevingar og produkt gjennom felles marknadsføring. Tysnes gjev meirsmak hos alle som besøkjer oss!
  • Kåseri med Arne Torget
  • Kristine Trane: Leve heile livet – Alderdommen varer lengre. For mange vil pensjonisttilværet vere nesten ein tredjedel av livet. Korleis kan me syte for at den blir meiningsfull?
  • MATØKT OG DRØS

Kl. 11.00 : Reksteren idretts- og kulturbygg
Kl. 13.00 : Kompasset Bar og Spiseri
Kl. 14.30 : Mandelhuset
Kl. 16.00 : Frilund Lunde
Kl. 17.30 : Tveit Grendahus

Påmelding innan 23. september til:
Reksteren Marit Gjøvåg tlf. 995 18 592 Vipps 97439

Uggdal Synnøve Vines tlf. 901 52 340 Vipps 520057

Våge Ingeborg Gaugstad tlf. 930 44 843 Kont. betaling

Lunde Ole Sunde tlf. 456 67 188 Vipps 544781

Onarheim Kenneth Røssland tlf. 907 26 163 Vipps 124836

Inngangspengar kr. 200,- (kont. el Vipps).