Postane er lagt ut

Publisert av: May Britt Meland
4/6/2023 17:38

Turorientering for 2023: Eit samarbeid mellom idrettslaga på Tysnes og Reksteren.

Tysnesfjellet og Reksteren.
Turorientering for 2023 er klart for salg frå 01. juni.
Konvolutt med kart og informasjon kan kjøpast hjå
*Bruntveit Handel
*Joker Onarheim
*Joker Uggdal
*Tysnes Blomster og Interiør Våge
*Bunnpris Lunde

Det er lagt ut 20 postar.
16 postar på Tysnesfjella og 4 postar på Reksteren.

Det er postar på Singelstadsfjellet, Vågsfjellet, Solheimsdalen, området frå Ådnastegen til Ilefjellet og Gjøvågsfjellet på Reksteren.

Postane vil hengja ute til 01 oktober.
Pris kr 80.-

Håper mange får fine turer fjellet 😀

*********

Me arrangerar turorientering på Onarheim i år også.
Postane er i år lagt ut på Florneshalvøya og i området rundt Onarheimsvatnet. Det er 12 postar på kvart kart. Det er brukt kart frå mapant.no.
Postane heng ute frå 1. juni til 15. August. Konvoluttar med kart og meir info kan kjøpast  på Joker Onarheim.

 

Tekst og foto: Onarheim Idrettslag