Påskekryssord del 5

Publisert av: Martha Nygård Lande
5/4/2021 06:57

Det er andre påskedag, og her kjem dei siste spørsmåla.

Fyll inn på rett plass i kryssordet for å få siste del av løysingsordet.
( Link til kryssordet i pdf format finn du her.)

2. Dersom du dreg lengst aust på Tysnes, kvar kjem du då?

10. Kva heiter det høgaste fjellet på Stord?

13. Under 2. verdskrig vart det bygd eit kystfort her. Kvar på Tysnes?

15. I barne-tv serien om “Fragglene” hadde Oppfinneren ein hund, kva heiter den?

20. Torstein Hatlevik har mange jern i ilden. Kva er det siste han har byrja å lage?

 

Alle som sender inn rett løysing på heile kryssordet innan fristen, er med i trekninga av premien.

Frist for å senda inn rett løysing er 2. påskedag kl 2100 til: post@tysnesingen.no

I morgon, Tysdag 6. april trekkjer me vinnaren av hovudpremien.