Fyret ved Landrøyo. Foto: Freddy Jensen

Deltakar-rekord

Publisert av: May Britt Meland
7/5/2021 08:40

Da var det ny rekord på antall deltakere, 27.

Tydeligvis var ryktene gått om en ny trasé for vei til fyret ved Landrøyo. Men så var det også blitt ryddet en fin vei gjennom skogen. I tillegg var det mulig å gå en rundtur hvis man ønsket. Turen kan absolutt anbefales. Utgangspunkt ved veikryss Reksteren og Landrøyo.

Neste torsdag blir det ikke tur, men torsdag etter går turen til Kyråsen fra Andersland.

Tekst og foto: Freddy Jensen