Foto: Trond Epland

Oppfordring til husttandar i Bakarvegen og Sjoarvegen

Publisert av: Vegard Aslaksen
26/10/2019 12:36

Trond Epland ynskjer å oppfordra husstander i overnevnte veger om å henta bosspannet sitt i Bakarvegen, da dette ikkje er ein lagringsplass. Han ynskjer og at spannet ikkje blir satt opp før onsdag kveld, og at ein sikrer spannet, då vær og vind velter spann og boss flyter i området.

Foto: Trond Epland