Illustrasjonsfoto:

Nye byggjereglar

Publisert av: May Britt Meland
6/5/2021 21:59

Frå 1. mai 2021 kan fleire byggje terrasser og tilbygg utan å søkje. For å finne ut om dette gjeld deg, må du fyrst undersøkje kva du har lov å gjere på eigedommen din.

 

Les meir på Direktoratet for byggkvalitet.

“Har du funnet ut hvor du har lov å bygge og hvor stort du kan bygge? Da må du finne ut om det du vil bygge er unntatt søknadsplikt. Her er en oppsummering av de nye reglene:

  • Terrasse forbundet med bygning: Terrassen kan ha en høyde på inntil 1,0 meter fra eksisterende terreng, og kan ikke stikke lenger ut enn 4,0 meter fra bygningens yttervegg, også kalt fasadeliv. Terrassen kan ha et rekkverk på inntil 1,2 meter, men kan ikke være overbygd. Avstanden til nabogrensen skal være minst 1,0 meter, men ofte må du har større avstand grunnet byggegrenser eller andre begrensninger.
  • Plattinger på bakken: Skal du bygge en platting som ikke er høyere enn 0,5 meter over bakken? Da kan du bygge uten å søke, så lenge kommunens planer ikke setter begrensninger. Du kan plassere plattingen helt inntil nabogrensa. Slike plattinger skal heller ikke medregnes i det arealet du ha lov å bygge på eiendommen din.
  • Tilbygg: Tilbygg som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 kvadratmeter. Et tilbygg er et bygg som settes opp ved siden av eksisterende bygg, og som er understøttet og har eget bæresystem. Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.”

OBS Hugs å melde frå til kommunen!