Informasjon om bowlinga

Publisert av: Martha Nygård Lande
13/3/2020 11:27

Tysnes kommune har stengt Tysneshallen for all aktivitet og dermed er også bowlinghallen stengt. Det betyr at sesongen 2019/20 no vert avslutta, og tabellane vert gjort opp slik stoda er i dag.

Optimera er dermed vinnar av 1. divisjon og Ølve Industrier 1 rykkjer opp i 1. divisjon neste sesong.

I botnen av 1. divisjon ligg Andersland Bygg 2, eitt poeng bak Tiko.

Faktura vert sendt ut frå kommunen ut frå faktisk spelte kampar.

 

Når det gjeld Tysnesmeisterskapen i slutten av april, vil me koma tilbake med nærare melding om dette.

Før neste sesong vil me gå gjennom rutinane for reingjering og oljing av banane.

Vennleg helsing
Helge