Vestafjellet/ Nuten, Foto: Freddy Jensen

Mange tok turen til Vestrefjellet i 2019

Publisert av: May Britt Meland
5/1/2020 15:57

VESTAFJELLET/NUTEN OPP

Da foreligger resultatet av opptelling i besøksboka på Vestrefjellet. Ca. 1650 ganger er det blitt registrert en tur opp, mot Ca. 1500 i 2018. Det må sies å være imponerende.

Det er ikke så lett å telle eksakt, da nedtegnelsene i boka er noe uryddig og enkelte navn vanskelig å tolke.

Men her følger ei liste over de med flest registreringer:

1. Arvid Gaugstad 93 (55)
2. Øystein Frugård 63 (29)
3. Martha N. Lande 49 (45)
4. Catrine Økland Thømt 46 (56)
5. Åse Enes 43 (29)
6. Kari Lande 34 (26)
7. Freddy Jensen 32 (29)
8. Neringa Risakaviene 28
9. Monica Epland 27 (42)
10. Marthe G. Birkeland 26 (9)

 

Som man forstår er det ingen tvil om de 2 første plassene, men det er tett nedover, så rekkefølgen her kan være litt usikker.

Håper det tas med godt humør om noen mener de er feil plassert. Fra tiende plass og nedover er det ganske tett og flere med samme antall registreringer. Det er jo egentlig imponerende da svært mange er registrert med flere enn 10 turer.

Tallene i parentes er fjorårets antall registreringer.

Tekst og foto: Freddy Jensen