ILLUSTRASJONSBILETE

Kulturpris 2020

Publisert av: Martha Nygård Lande
20/10/2020 14:17

Har du forslag til kandidater til kulturprisen?

Tysnes kommune deler ut kulturprisen til lag eller einskildpersonar som har gjort ein særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i kommunen.

Alle har høve til å foreslå kandidater.

På heimesida til Tysnes kommune kan du lese korleis du skal gå fram for å sende inn forslag, og du kan lese om kven som har mottatt kulturprisen frå 1994 og fram til 2019.

I fjor var det Solheimsdalen Grendelag som fekk prisen.

Frist for innsending er 15. november.