Fossane som isskulptur 

Publisert av: May Britt Meland
16/3/2018 21:49

Sibir-kulda (the beast from east) har omdanna Fossane i Hovlandselva til ein gedigen is-skulptur.
Den frosne fossen heng berre 3-4 minuttars gange frå parkeringsplassen frå Skaret.
Ta ein tur og bli imponert før våren kjem og omdannar den til vass-energi att.

Tekst og foto: Alf Terje Myklebust