Koselig besøk på Tysnes omsorgssenter.

Publisert av: Johnny Helgesen
16/10/2018 16:38

I dag blei det både “Ro, ro til fiskeskjær” og “Ingen er så trygg i fare” m.m då 5 små babyer med sine mammaer + Marit Espedalen og hennar 4 gode hjelparar kom til omsorgsenteret og delte.


Babysongstunda med dei eldre. Det var tydelig å sjå at dei eldre sette pris på besøket, og når sangstunda var over var det tid for drøs og litt å bita i både for bebuarane og gjestene.

Tekst og bilde: Torill Dalland Flakke