Kommunalt tilskott til idrett 2022

Publisert av: May Britt Meland
15/1/2022 14:45

Frist for idrettslaga til å senda inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 21.02.22. Fristen er endeleg.

Frist for idrettslag til å søke kommunalt tilskot for 2022 er 18.02.22.

Her finn du rekneskapsskjema som skal nyttast.

Rekneskapsskjema, godkjent rekneskap og årsmelding sendast på

e-post til: post@tysnes.kommune.no

eller

Tysnes kommune

Uggdalsvegen 301

5685 Uggdal