Kokevarsel

Publisert av: May Britt Meland
14/7/2019 10:04

Onarheim Vassverk melder at abbonentar mellom Nymark og Nedrevåge må koka vatn som skal nyttast til drikkevatn og matlaging.

Det er ei lekkasjen på ledningsnettet som er lokalisert til å være nord for Hauaneset. Ein har fått på plass ei midlertidig vassforsyning frå Hauaneset (Vattedal kai) og til Nymark, men vatn som skal nyttast til drikkevatn og matlaging må kokast.

Vasslaget ber også om at bruk begrenses, grunna mindre kapasitet enn vanleg.