Sommarbasar

Sør-Reksteren Bedehus
19. juli kl. 19:00

TORSDAG 19. JULI KL 19:00

SANG OG MUSIKK LIV & KÅRE  

ENKEL SERVERING

GOD ANLEDNING TIL BYGDADRØS

MANGE FINE GEVINSTER

HAR DU GEVINST Å GI, TEK VI GJERNE IMOT (Tlf 53435583)

ALLE ER VELKOMNE

Styret.