Sogelagstur til Voss

Våge
16. juni kl. 08:10

Busstur
Tysnes Sogelag arrangerar busstur til Voss laurdag 16. juni 2018.
Avreise med ferja i frå Våge kl 08.10.
Sjåfør: Olav Kåstad.
Totalpris: kr 750,- (innkluderar busstur,middag, omvisning)
Program: Besøk på Mølstertunet, omvisning på Hedleberget på Kyte (gamalt skiferbrot) + middag og kaffi.
Heimturen går via Granvin og ut Hardangerfjorden.
Påmelding til: Sigurd Bjordal tlf. 90868624 eller til Olav Skjellevik tlf. 91532806.
Påmeldingsfrist: Fredag 1. juni 2018.

Litt meir detaljar om turen.
Ferja går altså frå Våge kl 08.10. Me reknar med å vera framme på Voss ca. kl. 11.00.
Her møter me leiaren i Voss Sogelag Jon Farrestveit. Han skal vera omvisaren vår gjennom heile dagen.
Første punkt på programmet er ei omvisning på Mølstertunet. Mølstertunet er ei samling gamle hus som ligg i ei klynge like ovanfor Voss sentrum. Praktfull utsikt over Vossevangen!
Etterpå vert det middag på Vangen kafe`. Kafeen ligg midt i Vangsgata.
Vonleg gode og mette køyrer Olav Kåstad oss opp til Hedleberget på Kyte. Her var ein gong Voss sin største arbeidsplass med over 200 tilsette. Her vert Ingmar Hårklau omvisar. Etter omvisninga vil det bli servert kaffi med nysteikte lappar. (omvisninga + kaffi + lappar inngår i totalprisen)
Etter omvisninga på Hedleberget set me kursen heimover til Tysnes att. No køyrer me via Granvin og ut flotte Hardangerfjorden.
Heime ca. kl. 18.00 (litt usikkert)
NB! Merk påmeldingsfristen! Tysnes Sogelag håpar sjølvsagt på mange påmeldingar. Bussen tek 50 passasjerar. Dersom interessa vert lita kan me risikera at turen blir avlyst: Tysnes Sogelag håpar sjølvsagt at bussen blir fylt opp, då vil turen verta endå billigare.
Tysnes Sogelag
v/ Sigurd Bjordal (leiar)