Oppstartsmøte om klatreveggen i hallen

Tysneshallen
6. desember kl. 17:00

Torsdag 6 desember kl 17 blir det oppstartsmøte for klatregruppa til Tysnes idrettslag.

Det blir gjennomgang av utstyr / vegg, samt lufta tankar og idear for vidare drift.

Alle som har lyst å bidra og vera med å klatre er velkomen!

Sportsleg helsing,
Styret i TIL v/ Atle Birkeland