Foto: Onarheim Idrettslag

Turorientering 2018

Publisert av: Hilde Marie Sæverud-Mehammer
16/6/2018 20:09

Onarheim idrettslag melder på Facebooksida si at: Turorienteringa for 2018 er no klar.

20 postar er lagt ut, 4 på Reksteren og 16 på Tysnesfjellet.
Dette er eit fellesprosjekt mellom Lundegrend IL, Onarheim IL, Reksteren IL, Tysnes IL og Uggdal IL.

Kart kan kjøpast på Joker Onarheim, Joker Uggdal, Svingen Puls, Esso Tysnes, Bruntveit Handel og Bunnpris Lundegrend.

Kroner 70.- for kvar kartpose. Postane kjem til å vera ute til 15 oktober.

Me håpar mange nyttar seg av denne muligheten til å komma ut og bli kjent med naturen på Tysnes og Reksteren.
Kontakt mail: jon_skjolde@hotmail.com