Inviterer til møte om klatreveggen i Tysneshallen

Publisert av: Vegard Aslaksen
3/12/2018 09:00

Tysnes Idrettslag inviterer til oppstartsmøte for klatregruppa Torsdag 6 desember kl 17 i hallen.
Dei siste åra har det vore lite aktivitet i klatregruppa og ein ynskjer no å få på plass eit tilbod att.
Det blir gjennomgang av utstyr / vegg, samt lufta tankar og idear for vidare drift.
Alle som har lyst å bidra og vera med å klatre er velkomen!