Informasjon frå Tysnes kommune – oppdatert 15.03.20

Publisert av: Martha Nygård Lande
14/3/2020 13:21

Samla informasjon om tiltak i Tysnes kommune etter oppdaterte pålegg frå Regjeringa.

Ny oppdatering frå Tysnes kommune 15.03.20.kl 09.20 kan du lesa her.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ny oppdatering frå Tysnes kommune 14.03.20 kl 13.09.

Det er ikkje registrert koronasmitte på Tysnes. Målet no er å gjera tiltak for å redusera smitta i befolkninga. Situasjonen krev omfattande tiltak. Det er likevel viktig at dette ikkje gjer seg utslag i unødig frykt og panikk. Du kan lesa meir på Tysnes kommune si heimeside ved å klikke her.

________________________________________________________________________________________________________________________________
Oppdatering 13/3-2020 kl 15.48

Ny oppdatering frå Tysnes kommune kl 15.48 kan du lesa her.

____________________________________________________________________________________________________________________

Oppdatering 13/3-2020 kl 13.00

VG legg i dag ut denne saka om karanteneråd: https://direkte.vg.no/coronaviruset/news/5e6b6fe8a13d100011208d1e?utm_source=share-btn

Kommunen opplyser at rådmann, ordførar og kommuneoverlege har beslutta å vidareføre dei tiltaka som kom i går, og går ikkje tilbake på karantenebestemmelsane.

 

12/3-2020
Tysnes kommune har i dag lagt ut oppdatert informasjon om tiltak mot Koronaviruset på noverande tidspunkt.

Du kan klikke deg inn på sida til Tysnes kommune her.