Innfelt arkivfoto: Butikksjef Morten Christensen og Vigdis Christensen

Imponerende innsats på Tysnes under årets ryddeaksjon

Publisert av: May Britt Meland
13/6/2022 16:44

Den nasjonale ryddeaksjonen Coop rydder Norge gikk av stabelen tidlig i mai. Nå er resultatene klare, og kundene ved Extra Tysnes bidro til å samle inn store mengder avfall.

Store mengder avfall ryddet da Extra Tysnes inviterte til årets viktigste dugnad

Hele 1,3 tonn søppel ble ryddet da Extra Tysnes inviterte til Coop rydder Norge, årets viktigste dugnad tidlig i mai.

For fjerde år på rad ble Coops nasjonale ryddeaksjon, Coop rydder Norge arrangert i mai. Målet var å få ryddet unna så mye søppel på avveie som mulig. Extra Tysnes er en av butikkene som var med. Butikksjef Morten Christensen, er imponert over innsatsen.

– Lokalsamfunnet har nok en gang gjort ryddeaksjonen til en kjempesuksess! Det er enkelt å gå forbi søppel der du ferdes og tenke at dette er noen andres ansvar. Det engasjementet og den innsatsen vi har sett motbeviser imidlertid denne tankegangen, og viser tydelig hva vi kan få til i felleskap, sier butikksjefen.

Felles ansvar

200 Coop-butikker deltok i årets aksjon og delte ut gratis arbeidshansker og sekker til alle som ville være med. Samtidig ble det satt ut kontainere fra Norsk Gjenvinning ved samtlige av de deltakende butikkene. Resultatet er nå klart og hele 36 tonn med søppel ble ryddet nasjonalt.

– Forsøpling i naturen er noe alle har et forhold til. Våre kunder, som også er våre medeiere, har nok en gang vist sitt engasjement for miljø og bærekraft. Det er kanskje et lite bidrag i den store sammenhengen – men det utgjør en viktig og synlig forskjell for lokalmiljøet, sier Mia Charlotte Harboe, konstituert leder for bærekraft i Coop Norge.

Aksjonen ble arrangert i tett samarbeid med Norsk Gjenvinning som både sørger for å registrere avfallet og at innsamlet avfall blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

– Vi tror samarbeid er nøkkelen til å lykkes med å redusere forsøplingen. Vi er veldig glade for å bidra til årets ryddeaksjon og liker hvordan Coop har høye ambisjoner som bidrar til endring, sier Bjørn Arve Ofstad, konsernsjef i Norsk Gjenvinning-konsernet.

Mindre plast

Målet for aksjonen, i tillegg til selve oppryddingen, var å bidra til økt bevisstgjøring og forståelse for omfanget av problemet.

– Ryddeaksjonene utgjør en viktig og synlig forskjell for lokalmiljøet. Samtidig er det avgjørende å forebygge videre forsøpling. I Coop jobber vi med denne problemstillingen på flere fronter, og et av målene er å fjerne all unødvendig emballasje fra butikkene våre. Kundene, som også er våre eiere, skal være trygge på at vi, ved siden av å drive gode butikker, tar ansvar for påvirkningen driften har på samfunnet rundt oss, avslutter en fornøyd Harboe.