Illustrasjonsbilete

Glatte vegar

Publisert av: Martha Nygård Lande
18/1/2021 12:04

Tysnes kommune oppmodar alle om å ferdast varsamt ute på glatten.

Vegdrift oppmodar om å køyre forsiktig og å nytte broddar dersom ein skal ut og gå!

Så lenge det er mildvær vil det vere svært krevjande å halde den standarden me ynskjer på vegar og gangvegar. Salt og strøsingel blir vaska vekk når det regnar og snøen smeltar, og i tillegg blir det underkjølt og frys når det er opplett.

Alt mannskap er ute og det er kalla inn ekstra ressursar.