Forviklingar i Eredalen

Publisert av: Vegard Aslaksen
25/6/2018 15:37

Ein lastebil vikla seg inn i fiberledninga med krana si ved miljøstasjonen i Eredalen. Trafikken vart stogga inntil Kraftlaget hadde fått kontroll på situasjonen og kutta kabelen.

Ut frå biletet Tysnesingen har fått tilsendt kan det virka som fiberen på Tysnes er av nokså god kvalitet, skal ein bedømme spenninga på både kabel og stolpe.