Illustrasjonsbilete

Forskrift om fartsgrense på sjøen ved Våge

Publisert av: Martha Nygård Lande
19/7/2021 18:11

Det er kome ei forskrift med føremålet å avgrensa fart for fritidsfartøy i området utafor Vee, der mange fritidsbåtar har gått på skjær.

Forskrifta gjeld innanfor ein avstand på 250 meter frå land mellom Våge ferjekai og Notaneset.

 

I det aktuelle område er 5 knop høgaste tillatne hastigheit.

Heile forskrifta kan du lese på Lovdata.no