Folkemøte på Reksteren

Publisert av: Hilde Marie Sæverud-Mehammer
17/4/2018 21:01
Lørdag 28.04. kl. 1200
Reksteren idretts- og kulturbygg.
Orientering om E39 over Reksteren v/prosjektleder for Bjørnefjordsbroen Kjell Håvard Belsvik.
Kommuneplan v/Ordfører Kåre Martin Kleppe
Orientering om planer for småbåthavn på Bruntveit.
VELL MØTT ! ! !
Arr: Reksteren Øylag