Folkemøte

Publisert av: May Britt Meland
28/3/2019 18:50

Tysnes kommune inviterer til folkemøte om ferjerutene etter ny operatør kjem på plass i 2020.

 

03.april i Grendatun, kl. 18:00.

Folkemøte vert delt inn i 3 delar:

  • Informasjon om dei nye ferjeanboda, og gjennomgang av nye ferjeruter
  • Innspel frå salen
  • Vegen vidare for å påverka ferjeruter