Foto. Norgeskart.no

Folkeauke i Tysnes kommune

Publisert av: Martha Nygård Lande
25/5/2020 15:47

I dag kan ein lesa i Fitjarposten at folketalet i Tysnes har gått opp sidan nyttår.

Folketalet har auka med 12 personar, og me er no 2881 (Statistisk sentralbyrå).

I kommunane rundt oss, opplever dei både oppgang og nedgang i folketalet. Fitjar og Kvinnherad har nedgang, medan Stord, Bømlo, Bjørnafjorden og Austevoll har ein auke.