Fartøysbytte Halhjem -Våge

Publisert av: Vegard Aslaksen
7/1/2018 19:48

MF Marstein vil trafikkere sambandet Halhjem – Våge i perioden 07.01.18 fom avg 14:10 og ut uke 2 grunnet årlig verkstedopphold for MS Selbjørnsfjord. Dette medfører at det ikke kan fraktes farlig gods på sambandet i denne perioden.