Engasjerte unge toppar vallista til Høgre

Publisert av: May Britt Meland
23/2/2019 10:51

Nominasjonsmøtet til Høgre i Tysnes nominerte torsdag 21. februar lista til kommunestyrevalet i Tysnes 9. september 2019.

På topp på lista, på kumulert plass, står ordførar Kåre Martin Kleppe. Han kom inn i lokal politikken ved valet i 2015, og har gjort ein framifrå jobb som ordførar i inneverande periode. Kåre Martin vist at han har stor arbeidskapasitet og evne til å samarbeida godt både i det politiske miljøet på Tysnes og i Sunnhordland. Høgre i Tysnes er glade for at Kåre Martin ynskjer å gå på ein ny periode, og vonar valet vil gje høve til å byggja vidare på det arbeidet som er starta.

Kristi Sandvik Pedersen er ny i politikken på Tysnes. Kristi er busett i Våge og er student på tredje året ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Elles jobbar ho deltid i barnehagane på Tysnes og hjå Vågen AS.  Høgre i Tysnes er strålande nøgde med å ha fått ein ung, kvinneleg kandidat med på laget fram mot valet!

Geir Røssland er ambulansearbeidar på Tysnes, og busett på Årbakka. Geir er vararepresentant for Høgre i kommunestyret og tenesteutvalet i inneverande periode.

Jannike Epland Dalland har vore representant for Høgre i kommunestyret dei to siste periodane, og er i dag leiar i tenesteutvalet. Jannike representerer soleis ein viktig kontinuitet for Høgre på lista. Til dagleg er Jannike å finna  blant blomane på Tysnes Blomster og Interiør AS.

Magne Storesætre er murar frå Onarheim med eit stort hjarta for friviljug arbeid. Magne har tidlegare  vore representant for Høgre i kommunestyret i fleire periodar.

På heidersplass på lista har Høgre vald Tore Atle Humlevik. Tore Atle har vore  representant i kommunestyret i Tysnes sidan 1979, med unntak av ein periode. Han har lagt ned ein enorm innsats i det politiske arbeidet på Tysnes i denne tida, fortener stor takk for arbeidet som er lagt ned.

Leiar i Tysnes Høgre, Torstein Fjeldet Lunde, fortel til Tysnesingen.no at Høgre i Tysnes er godt nøgd med å ha fått på plass ei liste som spenner vidt både i alder, der lista spenner over seks tiår frå 1940 – talet til 1990 – talet, geografisk, med kandidatar frå heile Tysnes, og med god kjønnsfordeling, med 9 kvinnelege og 17 mannlege kandidatar.

-Med denne lista meiner Høgre i Tysnes å ha fått på plass eit lag som vil vera godt rusta til å utvikla Tysnessamfunnet vidare!

 

Nr.  Namn                                          F.år

  1 KÅRE MARTIN KLEPPE              1992

  2 Kristi Sandvik Pedersen               1997

  3 Geir Røssland                               1980

  4 Jannike Epland Dalland                1968

  5 Magne Storesætre                        1970

  6 Torstein Fjeldet Lunde                  1980

  7 Bjørn Lande                                   1967

  8 Veronica Lyngstad Skaten           1993

  9 Eli Sofie Kathrine Sandvik            1968

10 Henrik Holm Sylta                         1983

11 Vidar Storesætre                           1993

12 Juliette Hansen Schmidt               1994

13 Elisabeth Hatteberg                      1982

14 Sigvard Michael Madsen              1982

15 Trond Hartvig Bakkane                 1986

16 Anne Kristi Alfstad                         1954

17 Trond Tvedt                                   1983

18 Aleksander Fauske                       1991

19 Frode Aksdal Storetvedt               1977

20 Rune Hystad                                 1975

21 Kari Lande                                    1970

22 Øystein Bakke                               1971

23 Trygve Steinar Arntsen                 1948

24 Ruth Kongsvik Brandvik               1970

25 Kjell Halvard Brekke                     1943

26 Tore Atle Humlevik                       1950