Polynese

Seniordansen med flott oppvisning på Tysnes Omsorgssenter

Publisert av: Martha Nygård Lande
8/2/2023 08:54

På omsorgssenteret vart februar innvia med dans.
Ein fulltallig seniordans gjorde entré til tonane av Sousa sin “The Stars and Stripes forever”

Dei vart klappa inn i marsjtakt og viste polyneser og ringdansar til brukarane si store glede.
Ein av tilhøyrarane meinte det var like kjekt å sjå på, som å vera med.

Åse Pettersen og Jan Belt

Jan Belt har vore koordinator for arrangementet som vart leia av Inger Teigland.
Vi håpar de snart kjem attende, for dette fall i smak.

Litt smalt